#365работничкиправазамлади

Национална Кампања 365 Работнички права за млади

media/k2/items/src/93c651dedbc07f5957173e5e55915d60.jpg 0
Lela
Oct 17 2018

ЕУ ИНСТИТУТ за Менаџмент, Право и Дипломатија, со голема чест и задоволство Ве поканува на учество!

media/k2/items/src/d385f1097f2e54a09345d6a9db3c6508.jpg 0
Lela
Oct 18 2018

Во CIVICUS фокусот е едноставен: да се зајакне акцијата на граѓанското општество и граѓаните за ...

media/k2/items/src/0269c2cf61824f126a7fc8ba28612eae.jpg 0
Lela
Oct 16 2018

Во периодот од 6 август до 6 ноември 2018 година, Чивнинг Секретаријатот прифаќа апликации за ...

media/k2/items/src/bb07d6737f95e5edb1ed95dd57d3d01d.jpg 0
volonter
Oct 10 2018

Волонтерскиот центар Osijek како хостинг организација го имплементира проектот "Социјален ателје 2" ...