МПГ Солутионс Доо МПГ СОЛУТИОНС ДОО Скопје има потреба од девојки за работа на промоции и евенти (дневни и...
Промобил Потребна е продавачка во продавница за електронски цигари и течности во Прилеп.  Лицето треба...
Конкурс за стипендии на француската влада за постдипломски студии во Франција едногодишни, за ниво Mастер или Докторат Конкурсот е отворен за кандидати кои се заинтересирани да следат студии во Франција, на ниво...
Вишеградска летна школа (Полска) Вишеградската летна школа е образовна програма која обезбедува меѓудисциплинска можност за...
Меѓународен конгрес за Турција и Балканот во Сараево Конгресот е организиран од Центарот за балкански студии и Меѓународниот универзитет во Сараево...
Европски волонтерски сервис
Friday, 19 October 2012
Што е ЕВС и како функционира?...

Create by Daniel _ Ivanoski YIC INFO SEGA