Конкурс за менџер на проект

 Европската асоцијација за локална демократија (АЛДА) од Скопје бара менаџер на проект поради привремено породилно отсуство.

 

Одговорности:

 1. Управување со проекти - Планирање на програми, управување, следење и надзор - Развој на целите за годишна програма / проект за испорака – Проверка дали  проектот ги исполнува очекувањата во однос на квалитетот, буџетот, испораката временски рамки и стратегија - навремена подготовка на извештаи - одржување на ефективно партнерство во рамките на проектите - соработка со внатрешни и надворешни партнери, засегнати страни и организации.

2. Прибирање финансиски средства - надгледување на роковите за соодветен повик за проекти - Изготвување на проекти - Обезбедување иновативни идеи за финансирање или прибирање финансиски средства.

Потребни вештини и искуство:

• универзитетска диплома или други релевантни академски и професионални квалификации;

• искуство од 3 до 5 години во управувањето со проектите на ЕУ (по можност во рамките на програмата ИПА);

  ИТ вештини

 • Работно искуство со национални организации, институции и агенции на засегнати страни

 • Способност за ефикасно развивање и координирање на проекти со повеќе засегнати страни;

 • Способност да функционира ефикасно во динамична работна средина

 • Силна способност за работа како дел од тимот и активно следење на мрежното поврзување;

• Комуникациски вештини.

 

• Достапни за да патуваат повремено 

• Одлично познавање и комуникациски вештини на англиски и македонски јазик

• Други јазици (француски, италијански, српски или албански) ќе се сметаат за предност.

 

Заинтересираните кандидати можат да испратат свое CV и пропратно писмо (на англиски и pdf) до This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Краен рок за аплицирање  25 мај 2018 година.

Leave a comment