Lela

Lela

Одржана конференција во Риека, Хрватска  на тема "Мултисекторски пристап за младите во ситуација на НЕЕТ"

Одржана конференција во Риека, Хрватска на тема "Мултисекторски пристап за младите во ситуација на НЕЕТ"

На 10 и 11 декември, во Салата на Градското собрание во Риека, Хрватска се одржа финалниот мултипликаторски настан Конференција  на тема "Мултисекторски пристап кон младите во ситуацијата Неет и решенија за практични протоколи во работењето со младите од НЕЕТ" од проектот „Младинските Информативни центри по мерка на потребите на младите во НЕЕТ ситуација“. Настанот беше организиран од Регионалниот Младински информативен центар УМКИ во Риека, Хрватска.