„УниРојал Компани“ Прилеп има потреба од графички дизајнер

УниРојал Компани Прилеп бара графички дизајнер/ка со работно искуство (м/ж) за работа во Сервисен Центар под франшиза на Goodyear.

„УниРојал Компани“ Прилеп има потреба од авто механичари

УниРојал Компани Прилеп бара авто механичари со и без работно искуство за работа во Сервисен Центар под франшиза на Goodyear.

„Сетек - се' oд техника“ Прилеп има потреба од референти за продажба

Поради зголемен обем на продажба во Прилеп, СЕТЕК СЕ ОД ТЕХНИКА има потреба од референти за продажба, Реон Прилеп.

Примариус Д-р Ѓоко со биохемиска лабораторија „МАКСИМ-С“ Прилеп има потреба од специјалист по медицинска биохемија

Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита ПРИМАРИУС Д-Р ЃОКО со биохемиска лабораторија МАКСИМ-С Прилеп има потреба од специјалист по медицинска биохемија.

„Карпа“ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од економски техничар

Друштво за градежништво трговија и услуги КАРПА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од економски техничар.

„Емпреса“ Прилеп има потреба од сметководител

Друштво за сметководствени книговодствени и консултантски услуги ЕМПРЕСА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од сметководител.

БМ ОИЛ има потреба од работник на бензиска пумпа и кафе-кувар

Друштвото за производство трговија и услуги БМ ОИЛ 2006 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од работник на бензиска пумпа и кафе-кувар.