Потребен е наставник по мајчин јазик и литература во Прилеп

Општинското основно училиште КОЧО РАЦИН Прилеп има потреба од наставник по мајчин јазик и литература.

Потребна е медицинска сестра во Прилеп

Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ЗЕРОСКИ Прилеп има потреба од медицинска сестра.

Потребни се геодет-топограф и администратор во Прилеп

4 А-М ДОО Тирана Подружница 4 А-М Прилеп има потреба од геодет-топограф и администратор.

Потребен е пожарникар во Прилеп

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје-Подружница СКЛАД ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ БР.209 Прилеп – Прилеп има потреба од пожарникар.

Потребен е менаџер во Прилеп

МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп има потреба од менаџер.

Потребен е комерцијалист во Прилеп

Заштитното друштво Печатница 11 ОКТОМВРИ акционерско друштво Прилеп има потреба од комерцијалист.

Потребни се биохемичар и хемичар во Прилеп

Приватната здравствена установа-Поликлиника од примарна здравствена заштита ХОСПИТАЛИА Прилеп има потреба од биохемичар и хемичар.

Оглас за вработување на продавач во Кавадарци

Друштво за трговија услуги и производство КОМПАНИЈА ДИМОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци објавува оглас за вработување на продавач