Трговско друштво за производство, промет и услуги Петре Севдиќески СУКЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од вработување во областа на продажбата и маркетингот.

 

Работна позиција: Комерцијалист

Работен однос: Определено

Работни часови неделно: 40

Работни часови: 08:00ч до 17:00ч

Повеќе информации околу аплицирањето на следната е-меил адреса:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.или на телефонскиот број: 048 433-311

Краен рок за аплицирање: 16.01.2018

 

 

Leave a comment