Друштвото за производство трговија и услуги БМ ОИЛ 2006 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од работник на бензиска пумпа и кафе-кувар.

 

Инструкции за пријавување:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Работен однос тип: Определено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Основна плата: 12000 ден.

Активен до: 08.06.2018

Leave a comment