Актуелни Информации (67)

Повик за долгорочен социјално-културен ЕВС проект во Љубљана, Словенија

Центар за грижа и работа Toncka Hocevar е институција за социјална заштита. Ние нудиме помош и поддршка за возрасни лица со ментални пречки во развојот и за лицата со посебни потреби.

Долгорочен ЕВС проект за обука и едукациja во Романија

Главната идеја на проектот е да се спроведе пилот-програма во локалните училишта со цел да се намали нивото на напуштање на училиштето. Методите кои се користат ќе бидат главно од областа на неформалното образование, а главни актери ќе бидат ЕВС волонтерите.

ИНЈЕЦТИОН МОЛДИНГ ДООЕЛ Прилеп има потреба од администратор на бази на податоци

ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ Прилеп има потреба од администратор на бази на податоци.

СОНЦЕ ГА ДОО Прилеп има потреба од рецепционер

Друштво за производство трговија и услуги СОНЦЕ ГА ДОО увоз-извоз Прилеп има потреба од рецепционер.

Повик за долгорочен ЕВС проект за здравје и благосостојба во Финска

Vanhamäki е центар за активности во Suonenjoki, кој е мал рурален град со околу 7 500 жители, сместен во централна Финска. Vanhamäki обезбедува различни видови активности за посетителите и исто така води органска фарма, коњски штали и згрижувачки дом. Центарот произведува органски бобинки и зеленчук, а производите се продаваат и во малата продавница.

ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ДООЕЛ Прилеп има потреба од сметководител

ИНЈЕЦТИОН МОУЛДИНГ ПРИЛЕП ДООЕЛ Прилеп има потреба од сметководител.

Радио ХОЛИДЕЈ ДООЕЛ Прилеп има потреба од водител на програма

Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ има потреба од водител на програма.

Млекара МИКИ-Производство ДООЕЛ Прилеп има потреба од лаборантски дијагностичар

Друштво за производство услуги транспорт и трговија МЛЕКАРА МИКИ-ПРОИЗВОДСТВО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од лаборантски дијагностичар.