ЕВС Волонтирање

Повик за долгорочен социјално-културен ЕВС проект во Љубљана, Словенија

Центар за грижа и работа Toncka Hocevar е институција за социјална заштита. Ние нудиме помош и поддршка за возрасни лица со ментални пречки во развојот и за лицата со посебни потреби.

Долгорочен ЕВС проект за обука и едукациja во Романија

Главната идеја на проектот е да се спроведе пилот-програма во локалните училишта со цел да се намали нивото на напуштање на училиштето. Методите кои се користат ќе бидат главно од областа на неформалното образование, а главни актери ќе бидат ЕВС волонтерите.

Повик за долгорочен ЕВС проект за здравје и благосостојба во Финска

Vanhamäki е центар за активности во Suonenjoki, кој е мал рурален град со околу 7 500 жители, сместен во централна Финска. Vanhamäki обезбедува различни видови активности за посетителите и исто така води органска фарма, коњски штали и згрижувачки дом. Центарот произведува органски бобинки и зеленчук, а производите се продаваат и во малата продавница.

Повик за ЕВС волонтери за културно-едукативен проект во Италија

Zō Associazione culturale води мултидисциплинарен културен центар наречен Zō centro culture contemporanee, на југ во Италија.

Можност за долгорочен ЕВС за обука и едукациjа во Варна - Бугариjа

Alliance Française de Varna бара 2 млади да се приклучат на нивниот тим за долгорочен ЕВС.

ЕВС волонтирање во Houens Odde International Scout Centre

Houens Odde Spejdercenter е најголемиот извиднички центар во Северна Европа. Таа е во сопственост на KFUM-Spjderne i Danmark - најголемата асоцијација на извидници во Данска.

Можност за долгорочен ЕВС во Хрватска - “Solidarity at hand”

“Solidarity at hand” е насочена кон ранливите групи на граѓани со активности кои придонесуваат за подобрување на нивниот животен квалитет.