Волонтирајте во „Златната Долина“ на Хрватска

Ја сакате природата и животната средина, тогаш овој повик е токму за вас. Невладината организација Еко центар - Латиновац објавува повик за волонтери за период од 13 март до 10 мај.

ЕВС повик за Арад, Романија

Отворен повик за двајца ЕВС волонтери од Македонија на проект во Романија

ЕВС повик за Хрватска

Отворен е ЕВС повик за Карловац, Хрватска за период од 01.10.2018 до 30.09.2019. 

ЕВС повик за Норвешка

Отворен е ЕВС повик за Осло, Норвешка за период од 15.08.2018 до 14.08.2019.

Зошто е корисно да се биде волонтер? Пријавете се!

 

Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа. 

ЕВС им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период од 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат.

Целта на Европски Волонтерски Сервис е да се развие солидарност и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Да се биде волонтер не е обврска, тоа е чест.

Да се биде ЕВС волонтер значи и да патуваш, да запознаваш нови луѓе.