Конкурс за стипендија на тема „Звукот на Градот“

Конкурсот е спонзориран од страна на Семос Академијата и се однесува на доделување целосна или делумна школарина за академската 2018/19 година. Критериумите се однесуваат на стручните едногодишни програми: Графички дизајн и Веб дизајн.

Конкурс за издавање на учебници за предмети од основно деветгодишно образование

МОН – Педагошка служба распишува конкурс за издавање на еден учебник за наставните предмети: Општество за IV одделение на деветгодишно основно образование, Информатика за VI одделение на деветгодишно основно образование, Географија за VII одделение на деветгодишно основно образование, Географија за VIII одделение на деветгодишно основно образование и Географија за IХ одделение за деветгодишно основно образование.

Детски ликовен конкурс на „Ладна“

Започна најголемиот детски ликовен конкурс на Ладна.

Конкурс за најдобар млад преведувач "Вавилон"

Делегацијата на Европската Унија, во соработка со Здружението на преведувачи и толкувачи ЗПРМ, со задоволство го објавува Конкурсот за најдобар млад преведувач „Вавилон“ 2018. Целта на Конкурсот за најдобар млад преведувач е да ги поттикне и да ги поддржи младите преведувачи, како и да поттикне врвен квалитет при преведувањето литературни дела од европските јазици на јазиците што се зборуваат во земјава.

Повик за фотографи во Балканиум!

Магазинот „Балканиум“ е место кадешто фоторепертерите ќе соработуваат и заедно ќе ја создаваат и прикажуваат позитивната и харизматичната страна од Балканот.

Се бара ново идејно архитектонско решение за градскиот плоштад во Кавадарци

Општина Кавадарци објави Конкурс за избор на идејно партерно и архитектонско решение за пренамена на дел од градскиот плоштад.

 

Јавен повик за млади лица за запознавање со работата на Секторот за локален економски развој на Општина Кавадарци

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 од Законот за Локалната Самоуправа ( ,,Сл. Весник на РМ,, бр.05/02)Градоначалникот на Општина Кавадарци  објавува:

Резулати од конкурсот ученици Роми од средните училишта во Р.М.

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.