Оглас за вработување на возач на товарно возило во Кавадарци

Друштво за трговија и транспорт „ЦАКОМ-КОМЕРЦ“ ДОО Кавадарци  објавува оглас за вработување на возач

Оглас за вработување на продавач во Кавадарци

Друшво за трговија на големо и мало „ДИРА-ИМПЕКС, Блажо“ ДООЕЛ Кавадарци објавува оглас за вработување на продавач

ИНЈЕЦТИОН МОЛДИНГ Прилеп има потреба од раководител на производство

ИНЈЕЦТИОН МОЛДИНГ Прилеп ДООЕЛ Прилеп има потреба од раководител на производство.

Компанијата Гентерм од Прилеп има потреба од инженер за испитување на електроуреди

ГЕНТЕРМ Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп има потреба од инженер за испитување на електроуреди.

Компанијата Гентерм има потреба од инженер за организација на производството

ГЕНТЕРМ Македонија ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп има потреба од инженер за организација на производството.

Тритекс Трејд Прилеп има потреба од референт за царински работи

Реномираната компанија ТРИТЕКС ТРЕЈД од Прилеп, заради зголемување на обемот на работа има потреба од проширување на тимот.

СН Осигурителен Брокер има потреба од агент за осигурување

Поради зголемен обем на работа, S/N Осигурителен Брокер има потреба од истрајни и амбициозни луѓе кои би работеле во најдобри услови и со најдобри ресурси.

Орион Инженеринг Прилеп има потреба од оператор на CNC машина

Орион Инженеринг од Прилеп објавува оглас за вработување.