ИНФО СЕГА (236)

Повик за волонтери во ИНФО СЕГА Прилеп

Бидете дел од тимот на волонтери на ИНФО СЕГА! Проширете ја својата лична мрежа на контакти и зголемете ги вашите комуникациски и презентерски вештини. Учествувајте во активностите на Младинскиот Информативен Центар ИНФО СЕГА, Прилеп.

Goodbye 2017- Завршен настан на „Инфо Сега“, Кавадарци

На 27 декември 2017година се одржа завршен настан - "Goodbye 2017" на ИНФО СЕГА Кавадарци.

Одржана работилница на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“ во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп

Денес, на 20.12.2017 Младинскиот Информативен и Советодавен Центар Инфо СЕГА одржа работилница со ученици во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп, на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“.

Креативна работилница по повод Нова Година

Денес во Младински Информативен Центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци се одржа првата креативна работилница по повод Нова Година.

Работилница на тема „Човекови права“

Денес во Младински информативен центар „ИНФО СЕГА“ Кавадарци  со цел одбележување на Меѓународниот ден за човекови права, се одржа работилница на тема „Човекови права“.

Одржана работилница на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“ во ЦОУ „Пецо Даскалот“ – Долнени

Денес, на 12.12.2017 Младинскиот Информативен и Советодавен Центар Инфо СЕГА одржа работилница со ученици во ЦОУ „Пецо Даскалот“ – Долнени, на тема: „Предрасуди, стереотипи, дискриминација“.

Отворање на покриен базен во општина Прилеп

Од направените едукативни работилници во средните општински училишта во Прилеп во рамките на проектот, главно барање на младите од Прилеп беше потребата од покриен базен каде младите ќе можат рекреативно и забавно да го поминуваат своето слободно време преку целата година.

Отворање на шелтер центар во Прилеп за згрижување и нега на улични кучиња

Од предлозите кои се собираа во текот на спроведувањето на работилниците во средните општински училишта во Прилеп, младите алармираат на проблемот со кучињата скитници во Прилеп. Дел од невладините организации во Прилеп работат на тоа со волонтери, но бројот на кучиња скитници на кои им е потребна помош секојдневно се зголемува.